Økonomichef

Lyder det spændende med:

 • 4,5 mia. kr. i omsætning
 • Ca. 500 forskellige delbudgetter
 • Ansvar for indtægter og udgifter
 • 47 ejere, der skal serviceres godt
 • Sikring af en effektiv kollektiv transport, der er en afgørende samfundsfunktion
 • En tværgående funktion, hvor du kommer i berøring med alle dele af Movia
 • Rådgivning af direktion og administrerende direktør
 • Et professionelt og veldrevet økonomiområde med dygtige og engagerede medarbejdere

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er du måske trafikselskabet Movias nye økonomichef.

Om Movia
Movia er Danmarks største trafikselskab, som leverer kollektiv trafik til Hovedstadsområdets og Sjælland med i alt 45 kommuner og to regioner. Movia har en årlig omsætning på godt 4,5 mia. kr. og et passagerstal på 218 mio. om året. Vi arbejder for at levere sammenhængende kollektiv trafik, og det gør vi i tæt samarbejde med kommuner, regioner, andre trafikvirksomheder og operatører.

I Movia bliver du del af et trafikselskab, der har kunderne og ejerne i centrum. Det stiller krav om, at vi matcher kommunernes og regionernes krav om service og passagerernes behov for velfungerende og sammenhængende kollektiv transport. Samtidig står Movia over for en foranderlig omverden, hvor digitalisering, grøn omstilling og trafikændringer stiller krav om, at vi effektiviserer og skaber løsninger, der giver mest mulig kollektiv trafik til flest.

Om jobbet
Som vores nye økonomichef får du ansvaret for den daglige drift af Movias økonomiområde og har samtidig ansvaret for at finde bedre, billigere og smartere løsninger til gavn for Movias ejere, kunder og samarbejdspartnere.

Movias organisation består af to forretningsenheder og en stabsfunktion, hvor økonomiområdet indgår under den ene forretningsenhed Ressourcer og Drift (ROD). Forretningsenheden understøtter og servicerer Movias kerneforretninger og udfører de primære driftsopgaver i Movia. Sammen med forretningsenhedens fem andre områdechefer indgår økonomichefen i forretningsenhedens ledelse.

Selve økonomiområdet har ansvar for regnskab, budget, controlling, takster og indtægter og er opdelt i en økonomidriftsenhed og en økonomistyringsenhed. Den samlede bemanding i økonomi er p.t. på 20 årsværk inklusive økonomichefen.

Økonomichefen fungerer som forretningsområdechef for økonomiområdet inkl. takster og vil i den rolle ofte indgå i direkte samarbejde og koordinering med Movias administrerende direktør.

Om dig
Du er driftssikker med en solid økonomiforståelse og kan samtidig være en aktiv sparringspartner for topledelsen, bestyrelsen, de øvrige chefer, de 47 ejere af Movia samt andre partnere i sektoren.

Den ideelle kandidat besidder følgende kompetencer og egenskaber:

 •  Dygtig personaleleder.
 • Faglig indsigt i håndtering af både udgifter og indtægter.
 • Solid erfaring med komplekse budgetter fra politisk ledede organisationer.
 • Erfaring med bestyrelsesbetjening.
 • Har både fokus på den daglige drift og på at skabe langsigtede effektiviseringer.
 • Skal være god til at samarbejde på forskellige niveauer.
 • Dygtig og tydelig kommunikator.
 • Hurtigt opfattende og analytisk skarp.
 • Struktureret og systematisk.
 • Handlekraftig, konstruktiv og proaktiv.
 • Relationsskabende og evner at skabe og bruge netværk i samarbejdet både internt og eksternt.

Du kan læse mere om jobbet og vores forventninger i den detaljerede job- og kravprofil, som du finder på https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=48686&refno=DK-03544

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos Mercuri Urval, Jakob Westh på tlf. 6089 6436 eller Hirse Tikjøb på tlf. 4132 8602. Fra Movia kan forretningschef Eskil Thuesen kontaktes på tlf. 3613 1610.

Finder du jobbet interessant, kan du søge stillingen via https://www.mercuriurval.com (referencenummer DK-03544), hvor ansøgning og CV uploades. Ansøgningsfristen er den 16. august 2017 kl. 10.00.

 

Ansøgningsfrist: 16. august 2017