x Kontorelev - løn og personaleadministration (35)

Kunne du tænke dig at få en kontoruddannelse inden for specialet administration hos Danmarks største trafikselskab? Brænder du for at yde god service og få erfaring indenfor løn og HR-administration?

 

Din hverdag
Movia tilbyder en spændende, lærerig og alsidig elevuddannelse. Som kontorelev vil du igennem dit to-årige uddannelsesforløb høre til i Movias HR-afdeling, som består af otte medarbejdere. Afdelingen beskæftiger sig med alle HR-relaterede opgaver lige fra rekruttering og kompetenceudvikling til løn og personaleadministration.

 

Som elev i HR vil din primære opgave være at bistå og understøtte medarbejderne i HR med forskellige administrative opgaver og løn, det vil være både fastlagte og mere ad hoc-opgaver. Din uddannelse vil være målrettet, struktureret og du vi tilegne dig en masse viden om lønudbetaling og HR-administration, som du kan bruge i et fremtidigt job.

 

Du vil have gode muligheder for at præge din elevtid og med din interesse og dit engagement, kan du få mulighed for at få indflydelse på og udvikle opgaveløsningen i vores afdeling.

 

Anna, vores nuværende elev i HR, siger om stillingen/opgaverne/Movia:

 

”Jeg oplever, at man får en interessant og lærerig elevtid,

med plads til at præge sine opgaver.

Desuden bliver du hurtigt en del af hverdagen i en spændende virksomhed.”

 

For at give dig de bedste betingelser for en lærerig og udviklende uddannelse, vil du blive tilknyttet en elevansvarlig, som du kan henvende dig til og sparre med. Derudover vil du indgå i et netværk med Movias andre elever med henblik på videndeling og samarbejde.

 

Du vil komme til at deltage aktivt i lønteamets måneds- og årshjul samt hjælpe HR-teamet med:

  • Lønbehandlingsopgaver, herunder inddatering af løn og opfølgning af løn
  • Personaleadministration fra A-Z
  • Søgning af barsels- og sygerefusioner
  • Arkivering og registrering af løn- og personaledata
  • Organisering, forberedelse og understøttelse i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter
  • Administrativ support i forbindelse med opstart af nye medarbejdere, herunder udarbejdelse af ansættelsesbreve
  • Deltage i udarbejdelse af HR-statistikker og rapporteringer
  • Diverse administrative ad hoc-opgaver

 

Hvem er du?
Som elev hos Movia vil du have en bred kontaktflade. I HR modtager vi dagligt mange henvendelser, og derfor er det vigtigt, at du er ansvarsbevidst, imødekommende, engageret og serviceminded. Vi forestiller os også, at du som person er positiv, detaljeorienteret, har en god talforståelse og situationsfornemmelse. Du vil, alt efter din udvikling, få tildelt opgaver, der både kræver selvstændighed og grundighed, hvorfor dette også er kompetencer vi søger hos vores kommende elev.


For at blive kontorelev i Movia skal du skal have bestået HHX, EUX 1. del eller have en gymnasial uddannelse og have gennemført det supplerende EUS-grundforløb (5 uger). Derudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab til Office-pakken.

Movia som arbejdsplads
Vi er en spændende arbejdsplads som bor i nye, moderne lokaler centralt placeret som nabo til Valby St. Vi har en uformel omgangstone med høj faglighed og højt til loftet. Fælles for alle ca. 450 medarbejdere er, at vi samarbejder om at udvikle den kollektive transport og brænder for at gøre den endnu bedre. Som arbejdsplads fokuserer vi på medarbejdertrivsel og tilbyder frugtordning, træningsrum etc. Vi er en røgfri arbejdsplads, fordi vi satser på et sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden.

Interesseret?

Du kan høre mere om stillingen ved henvendelse til Helle Kjær Larsen tlf.: 3613 1701.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2022. Eksamensbeviser skal vedlægges.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 43 + 44.

Vi håber på tiltrædelse 15. november 2022.

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2022