xChefkonsulent til Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark (6)

  

Brænder du for at være med sætte den kollektive trafik på dagsordenen og være med til fremme en bæredygtig og sammenhængende mobilitet i Danmark?

 

Vores nuværende chefkonsulent har efter 8 år i stillingen søgt nye udfordringer.

Foreningen Trafikselskaberne i Danmark søger en ny chefkonsulent, der sammen med bestyrelsesformænd og direktører fra trafikselskaberne kan varetage trafikselskabernes fælles interesser.

 

Som chefkonsulent vil du komme til at samarbejde tæt med den politisk valgte bestyrelse for foreningen af trafikselskaberne i Danmark samt direktørerne for de seks trafikselskaber i Danmark. Du vil skulle være trafikselskabernes kontakt til de væsentligste beslutningstagere indenfor den kollektive trafik såsom Folketinget, Transportministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt en række styrelser og erhvervsorganisationer.

 

 

Du får bl.a. til opgave, at:

 • Fastholde og videreudvikle et godt samarbejde med kolleger i Transportministeriet og Trafikstyrelsen
 • Sikre at der er god kontakt og information mellem trafikselskabernes bestyrelser og medlemmer af Folketingets Trafikudvalg
 • Holde fast i og udvikle det gode samarbejde med kolleger i KL og Danske Regioner, så der er en god løbende dialog på politisk og administrativt niveau med KL og Danske Regioner
 • Udvikle et godt samarbejde med operatørernes centrale organisationer. Trafikselskaberne udfører deres opgaver i tæt samarbejde med en lang række private busselskaber og vognmænd
 • Forberede møder i foreningens bestyrelse og direktørkreds og understøtte de tværgående netværk som foreningen har
 • Udarbejde analyser, beslutningsoplæg og lovforberedende arbejde på området selvstændigt og i samarbejde med andre
 • Følge med i nationale og internationale erfaringer med henblik på vidensdeling
 • Rådgive bestyrelse og trafikselskabernes direktører vedr. kommunikation mv.
 • Drifte og udvikle Trafikselskabernes hjemmeside og sikre at den er interessant at bruge som kilde til relevant information om landets trafikselskaber

 

Hvem forestiller vi os, du er?

Trafikselskabernes sekretariat består af en medarbejder. Vi forestiller os derfor, at du er god til at arbejde selvstændigt og god til at samarbejde og facilitere samarbejde.

 

Det er en meget stor fordel, hvis du har:

 • erfaring fra en interesseorganisation eller offentlig organisation med politisk ledelse
 • indsigt i samspillet mellem offentlige myndigheder, lovgivningsarbejde og offentlig økonomi, herunder ansøgninger til puljer etc.
 • motivation og flair for at arbejde i politisk ledede organisationer
 • gennemslagskraft og sikre, at Trafikselskabernes holdninger og interesser fremmes i den politiske og offentlige debat

 

Det er vigtigt, at du er en stærk kommunikator – både mundtlig og skriftligt. Og vi lægger også vægt på, at du er god til at skabe relationer, opsøge og vedligeholde og skabe resultater gennem netværk på vegne af interessenter.

 

Fakta om stillingen
Du vil blive en del af Direktionssekretariatet i Trafikselskabet Movia og i det daglige have faglig reference til Dorthe Nøhr Pedersen, Trafikselskabet Movias administrerende direktør. Du vil aktivt skulle opsøge og pleje samarbejdet med alle trafikselskaber i Danmark. Du skal derfor påregne nogle rejsedage, ligesom du også vil have opgaver for trafikselskaberne i regi af UITP, hvor møderne finder sted i Bruxelles.

 

Du vil have din daglige gang i Movia, der har til huse i moderne lokaler centralt placeret mellem Valby St. og Ny Ellebjerg St. samt med flere busstop lige til døren på Toftegårds Plads. Movia er en røgfri arbejdsplads med mulighed for at bruge træningsrum, sund kantine og deltage i motionsaktiviteter, fordi vi satser på et sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden.

 

Trafikselskaberne i Danmark tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Ansøgning

 

Ansøgningsfrist er den 7. oktober 2022.

 

Der afholdes løbende screeningssamtaler. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 14. oktober og 26. oktober 2022. Movia bistår TID i rekrutteringsprocessen. Der vil blive anvendt test i forbindelse med ansøgningsprocessen.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt adm. direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen på telefon 2081 6137 eller direktør i Nordjyllands Trafikselskab Thomas Øster på telefon 2219 5073.

 

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af direktørerne fra Movia, BAT, NT og Midttrafik.

 

Trafikselskaberne i Danmark

Foreningen Trafikselskaberne i Danmark (TID) blev stiftet 1. august 2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk valgt bestyrelse bestående af formændene fra de fem trafikselskaber, teknikudvalgsformanden fra Bornholms Regions Kommune samt næstformanden for Movia. Foreningen er trafikselskabernes varetager fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Du kan læse mere om foreningen her.

Trafikselskaberne – Trafikselskaberne i Danmark – Danish Public Transport Authorities (Du kan med fordel højre klik med mus og åbne i ny fane)

 

 

Ansøgningsfrist: 7. oktober 2022