Forretningsudvikler til Kunde- og Trafikservice

Den kollektive trafik er under forandring. I hovedstadsområdet åbner Cityringen og Letbanen i de kommende år og det betyder, at der er behov for at tænke nyt for at sikre kvaliteten og effektiviteten af den offentlige bustrafik. Vil du spille en central rolle i denne proces som forretningsudvikler tæt på ledelsen i det fusionerede område for Kunde- og Trafikservice? Trives du med afvekslende opgaver fra at skrive strategiske notater til direktionen til at styre projekter og processer med effektivisering og opfølgning på her-og-nu driftsproblemstillinger?

Indtag en nøglerolle med stor indflydelse på Movias drift

Kunde- og Trafikservice er en sammenlægning af to store driftsområder. Fokus for det nye område, vil være på løbende at få udviklet driften med henblik på høj grad af standardisering og effektivitet af processer og opgaver samt optimering af ressourcerne. Det handler i høj grad om at få udviklet flere datadrevene processer og få reduceret antallet af manuelle processer.

 

Du vil få en nøglerolle i udvikling af området ved at bistå Områdechefen med strategiske beslutningsoplæg og notater. Ved hjælp af din analytiske sans og gode talforståelse har du forinden indsamlet og analyseret tilgængelig data og kommer med dit bud på, hvad der skal til for at optimere driften.

 

Når optimeringsmulighederne er identificeret er det også dig, der styrer projekterne og driver forandringsprocesserne i praksis i samarbejde med områdets 6 teamledere og resten af organisationen. Det vil være dig, der leder projekterne og hele tiden sikrer et tæt samarbejde med de involverede områder i Movia, som fx IT i relation til udviklingen af datadrevne processer. Det er også dig der skal facilitere processerne og sikre implementeringen af de forandringer, der besluttes som led i den fremtidige strategi.

 

Derudover vil du få opgaver med dokumentation af processer og resultater, kontraktstyring af eksterne leverandører i samarbejde med områdets funktionsledere og bidrage i kommende udbudsprocesser i relation til muligheder for outsourcing af opgaver.

 

Vi forestiller os, at du:

  • Har en videregående uddannelse og erfaring/uddannelse indenfor projektledelse, lean og/eller Six Sigma.
  • Analytisk stærk og god talforståelse
  • Er forretningsorienteret og evner at omsætte din faglige viden til konkrete løsninger – optimering af driften
  • Kan arbejde selvstændigt, med gennemslagskraft og på tværs i organisationen
  • Har gode kommunikationsevner og formidler problemstillinger let tilgængeligt i skrift, har empati og er god i din omgang med mennesker
  • Evt. erfaring med facilitering af processer

 

Vi tilbyder
Du vil blive en del af Movias område for Kunde- og Trafikservice, der består af over 100 medarbejdere. Movias kundeservice har ansvaret for at besvare alle kundehenvendelser fra kunderne og Movias trafikservice har ansvaret for opfølgningen på busdriften på de 450 buslinjer, der dagligt transporterer buspassagererne rundt i Østdanmark.

 

Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone og fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige baggrunde. Fælles for alle er, at vi samarbejder med det fælles mål at udvikle og forbedre den kollektive trafik.

 

Vi har øje for vores medarbejderes trivsel og tilbyder en god kantine, frugtordning, træningsrum, massageordning samt praktisk beliggenhed. Ligesom Områdechefen vil du skulle arbejde både på vores lokationer i Valby og Herlev, begge tæt på S-toget. Vi lægger vægt på kompetenceudvikling og har flextid, så det er muligt at få arbejdsliv og familieliv til at hænge godt sammen. I Movia vil vi gerne sikre en sund arbejdsplads nu og i fremtiden, hvorfor vi er en røgfri arbejdsplads.

 

Trafikselskabet Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL. Stillingen indplaceres muligvis som chefkonsulent.

 

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse den 1. marts 2018 eller tidligere.

 

Interesseret?

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Områdechef Lars Thiesson efter den 1. januar 2018 på tlf.: 29 26 55 13 eller mail: LTH@moviatrafik.dk

 

Ansøgningsfrist:

Søndag den 14. januar 2018.  

 

Ansættelsessamtalerne vil blive gennemført den 17. januar og den 23. januar 2018.

 

Ansøgning:

Ønsker du at søge stillingen, så send din ansøgning og CV via nedenstående link

 

Ansøgningsfrist: 14. januar 2018