x Udbudstrainee til Danmarks største mobilitetsselskab (0)

Brænder du for at arbejde med udbud og kontrakter? Og vil du sætte fuld fart på din faglige udvikling og samtidig være med til at løse en særdeles vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre en attraktiv og stadig mere miljørigtig kollektiv transport?

Movia søger en skarp og udviklingsorienteret studerende på sidste del af kandidatuddannelsen til et traineeforløb, der fører frem til en fast ansættelse som udbudskonsulent, når kandidatgraden er i hus. Under traineeforløbet vil du få lejlighed til at prøve kræfter med en bred vifte af juridiske opgaver i vores Kontraktområde, vores Direktionssekretariat og hos vores eksterne advokat, DLA Piper.

I forbindelse med traineeforløbet vil der være lejlighed til at prøve kræfter med forskellige juridiske discipliner med fokus på kontrakt- og udbudsområdet. Du vil komme til at beskæftige dig med alt fra den praktiske til den strategiske og juridiske del af udbudsprocessen samt håndtering af de problemstillinger, der kan opstå i forlængelse af gennemførelsen af en udbudsproces, herunder eksempelvis behandlingen af aktindsigtsanmodninger og håndteringen af senere behov for ændringer af den udbudte kontrakt. Der vil desuden være mulighed for specialesparring og adgang til relevante materialer og cases til specialeskrivningen.

Traineeforløbet vil efter ca. et år lede frem til en stilling som udbudskonsulent i Movia, hvor du selvstændigt skal varetage udbudsprocesser i samarbejde med stærke udbuds- og trafikfaglige kolleger. Vores nye udbudskonsulent skal desuden bidrage til at udvikle og styre vores kontrakter på udvalgte områder, der skal udvikles med nye buskoncepter, nye IT-systemer, mere fleksible indkøbsformer og ikke mindst grøn omstilling af Movias behovsstyrede kørselsordninger.

Om stillingen

Grøn omstilling er på agendaen i Movia. Udvikling af nye klimavenlige transportløsninger kræver en udvikling af kontraktporteføljen med nye forretningsmodeller, løbende behov for tilpasninger i dialog med vores leverandører og et løbende behov for at tilpasse vores udbud.

Efter traineeforløbet vil du som udbudskonsulent få ansvaret for udbud og styring af Movias kontrakter på det særlige Kommunebus-område, der omfatter en fleksibel mobilitetsløsning, hvor Movia sørger for udbud, kontrakt og afregning mv., mens tilrettelæggelse af kørslen gennemføres af den enkelte kommune. Løsningen er relativt ny, og det er derfor en vigtig opgave at videreudvikle kontraktgrundlaget på baggrund af erfaringerne fra driften af de første kontrakter.

Du vil desuden få ansvaret for udbud og styring af Movias kontrakter på FlexRute, der er et specialiseret mobilitetstilbud til udvalgte brugere af skole, daghjem og beskyttede værksteder. Her forestår der et arbejde med at implementere en grøn omstilling af Movias Flextrafik.

Du får en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du sammen med et erfarent team arbejder sammen med en bred vifte af fagligheder i form af bl.a. private vognmænd, trafikale specialister i Flextrafik, kommunerådgivere og udbudsjurister. Det er derfor vigtigt, at du er klar til at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du motiveres af at sikre tæt dialog og fremdrift i udbudsprojekter i samarbejde med kolleger med en bred vifte af fagligheder.

 

De vigtigste kompetencer for stillingen:

 

  • Du er i gang med sidste år af en relevant uddannelse på kandidatniveau som f.eks. cand. jur., cand. merc. jur. eller tilsvarende.
  • Du kan efter en introduktionsperiode koordinere og gennemføre alle dele af udbudsprocessen og er klar til at tilegne dig en bred faglig forståelse af transportområdet sideløbende med dine juridiske kompetencer.
  • Du reagerer proaktivt på driftsmæssige, juridiske eller politiske udfordringer og har i den forbindelse også blik for detaljen.
  • Du har eller er motiveret for at tilegne dig kompetencer indenfor grøn omstilling og udvikling af den kollektive transport.

 

Dit arbejde i Movias område ”Kontrakter”

 

I Movias område ”Kontrakter” kommer du til at arbejde sammen med 13 engagerede kolleger bredt fordelt i forhold til såvel alder som faglighed. Vi arbejder teambaseret, hvor du kommer til at indgå i teamet for Flextrafik, Lokaltog og Kommunebus, der i alt består af fire medarbejdere, der arbejder med udbud, kontraktindgåelse og kontraktstyring for de tre typer kollektiv transport. Vi har et godt kollegialt fællesskab og har løbende interne arrangementer af både faglig og social karakter.


I Movias direktionssekretariat kommer du i traineeforløbet desuden til at arbejde sammen med Movias koncernjurister, der udover at løse en bred vifte af juridiske opgaver på hele trafikselskabets område, beskæftiger sig med kontrakt- og udbudsret. Konkret vil dine arbejdsopgaver kunne bestå i rådgivning vedrørende udbudspligt, tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af juridiske notater om kontrakt- og udbudsretlige problemstillinger, praksissøgning, kvalitetssikring af udbudsmateriale, behandling af aktindsigtsanmodninger samt fortolkning og løsning af eventuelle konflikter knyttet til Movias eksisterende kontrakter


Hos DLA Piper kommer du til at arbejde sammen med Movias eksterne advokat, der desuden tilbyder specialesparring på udbudsområdet samt adgang til DLA Pipers juridiske bibliotek gennem hele dit traineeforløb hos Movia. Konkret vil du få erfaring med håndtering af klagesager om udbud,
udarbejdelse af juridiske notater om udbudsretlige problemstillinger og udformning af udbudsstrategier for en bred vifte af offentlige ordregivere - alt sammen med det formål at klæde dig bedst mulig på til din fremtid som udbudskonsulent i Movia.

 

Fakta om jobbet som udbudstrainee hos Movia

 

Som student tilbyder vi en stilling 15 timer om ugen med mulighed for gensidig fleksibilitet i eksamens- og ferieperioder. Når du har afleveret dit speciale, tilbyder vi direkte overgang til en udbudskonsulentstilling i Movia på fuld tid.

 

Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontraktchef Jeppe Gaard på telefon 36 13 16 78 / mail: JEG@moviatrafik.dk eller udbudskonsulent Søren Brøgger Kock på telefon 36 13 16 92 / mail: SBK@moviatrafik.dk.

 

Ansøgningsfrist onsdag den 12. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 43 og 44.

 

 

Movia som arbejdsplads

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi transporterer årligt over 200 mio. kunder i bus, lokaltog, flextrafik og plustur. Vi samarbejder med DSB og Metroselskabet om at udvikle og brande den kollektive transport gennem DOT, og så er vi medejere af Rejsekort & Rejseplanen A/S.

 

Vi er en spændende arbejdsplads med ca. 450 medarbejdere, som bor i moderne lokaler centralt placeret mellem Valby St. og Ny Ellebjerg St. samt med flere busstop lige til døren på Toftegårds Plads. Vi har en uformel omgangstone med høj faglighed, højt til loftet og kort til topledelsen.

 

Som arbejdsplads fokuserer vi på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling og karriereløft. Vi tror på frihed til at tilrettelægge egne arbejdsopgaver, så der er sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv. Og så er vi en røgfri arbejdsplads med mulighed for at bruge træningsrum og deltage i motionsaktiviteter, fordi vi satser på et sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2022