Studentermedhjælper til databehandling og analysearbejde i Movias køreplansområde

Vil du være med til at planlægge og optimere bustrafikken på hele Sjælland og motiveres du af at se resultaterne af dit arbejde ude i trafikken? Har du lyst, mod og faglighed til at bistå med databehandling, analyser og observationer af busdriften til vores løbende tjek og forbedring af køreplanen? Så kan Movia tilbyde dig dit nye studiejob!

 

Vi søger en studentermedhjælper til område Køreplaner.
I området arbejder vi med den specifikke køreplanlægning af busserne, som i høj grad udarbejdes på baggrund af vores store datamængder. Data i området dækker både den planlagte kørsel, samt den observerede drift ude i vejbilledet, hvor hver bus sender data til Movia.
Vi sidder derfor inde en kæmpe mængde data, som er vigtig information og viden, der har central betydning for den kollektive trafik.

 

I Køreplaner er vi 11 medarbejdere, som du vil indgå i samarbejde med på tværs. Det kendetegner området, at der er stor frihed i den daglige opgaveløsning og derudover er der gode muligheder for at sparre med engagerede og erfarne kollegaer. Vi samarbejder tæt med andre områder i vores Trafik og Planlægningsenhed, hvor der bl.a. arbejdes med strategisk planlægning og rådgivning til kommune og regioner samt dialog angående fysiske vejanlæg med vejmyndigheder.

 

Din arbejdsopgaver:

 • Kvantitative analyser af pålideligheds- og køretidsdata
 • Kontrol af udbetaling til operatører ved store driftsuregelmæssigheder
 • Tjek af stoppestedsplacering i vores GIS-værktøjer
 • Kvalitetssikring af afstande mellem stoppesteder i vores forskellige systemer
 • Udarbejdelse af data for den planlagte kørsel ifm. økonomisk rapportering
 • Observationer af driften i forbindelse med kapacitetsproblemer og korrespondancer
 • Bidrage generelt til arbejdsopgaver i området samt forretningsenheden

 

Vi forventer, at du:

 • er i gang med en ingeniørmæssig uddannelse, gerne på 2. år
 • har et vist kendskab til Excel – evt. også Access og GIS
 • har interesse i og flair for statistiske analyser og simpel programmering
 • har gode egenskaber inden for formidling af teknisk data
 • er god til at samarbejde og er positiv, struktureret og serviceminded


Stillingen er på 15 timer pr. uge. Der kan være perioder med ekstra travlhed. Omvendt er vi fleksible med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdstiden - f.eks. i forbindelse med eksamener.

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst for administration og IT mv. indgået mellem KL og HK/Kommunal.

Stillingen er med tiltrædelse så hurtigt som muligt.

 

Movia som arbejdsplads

Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone, med lidt over 450 fagligt kompetente medarbejdere, med vidt forskellig baggrund. Fælles for alle er at vi samarbejder med det fælles mål at udvikle og forbedre den kollektive transport.

I Movia lægger vi vægt på medarbejdernes trivsel. Vi arbejder systematisk med kompetenceudvikling i hele organisationen, og vi er en røgfri arbejdsplads, fordi vi satser på et sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er søndag den 5. februar 2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 7 og 8.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt køreplanschef Poul Bayer på tlf. 36 13 16 42 eller mail: phb@moviatrafik.dk eller analytiker Saxe Skygebjerg på tlf. 36 13 20 31 eller e-mail: sbs@moviatrafik.dk.

 

Trafikselskabet Movia

Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark. Vi samarbejder på tværs af kommuner, regioner, øvrige transportvirksomheder og interessenter for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Movia transporterer årligt over 200 millioner passagerer på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger, 5 forskellige Flextrafik-ordninger og i vores plustur-ordning. Det gør os til Danmarks største mobilitetsselskab. 

Ansøgningsfrist: 5. februar 2023