Ledelsessupport til Danmarks grønne mobilitetsselskab

Ledelsessupport til Danmarks grønne mobilitetsselskab

 

Vil du hjælpe med at styrke ledelse og politikudvikling i udviklingen af den kollektive transport på Sjælland? Vil du være med til at arbejde for grøn mobilitet, der har konkret betydning for borgernes hverdag?

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med en samlet omsætning på knap 5 mia. kroner, og 215 mio. årlige passagerer i busser, lokaltog og Flextrafik. Vi arbejder tæt sammen med kommuner og regioner om planlægning af kollektiv transport, med dygtige operatører og vognmænd om den daglige drift, og med DSB og Metroselskabet om kundeservice og billetter.

 

Vi arbejder aktivt med den grønne omstilling og sætter løbende elektriske busser, havnebusser og snart batteritog i drift, så vi er fossilfri i 2030.

I tæt samarbejde med kommuner, region og Vejdirektoratet udvikler vi ny kollektiv transport af høj kvalitet, hvor staten har afsat 1½ mia. kr. til medfinansiering af BRT-linjer (hurtigbusser i egne vognbaner) i hovedstadsområdet.

 

Endelig arbejder vi aktivt med fortsat digitalisering, bl.a. i vores fælles selskab Rejsekort & Rejseplan, og står over for en vigtig opgave med at sikre, at også ikke-digitale kunder kan bruge bus og tog.

 

Vil du sidde helt tæt på beslutningerne?

Som medarbejder i Direktionssekretariatet er du centralt placeret, tæt på beslutningsprocesserne og på arbejdet i direktion og bestyrelse, i et stort politisk ejet selskab. Du støtter direktionen i deres arbejde, og du vil have et tæt samarbejde med Movias administrerende direktør, direktion og chefgruppe.

 

For at blive en succes i rollen skal du være i stand til at planlægge, strukturere og følge op på dine opgaver. Du trives med travlhed, mange og alsidige opgaver på en gang, og frem for alt, skal du trives med at koordinere og dele opgaver med dine tætte kolleger i direktionssekretariatet.

 

Du får bl.a. til opgave:

 • At deltage i mødeforberedelse og afvikling af direktionsmøder, chefgruppemøder samt øvrige politiske møder
 • At udarbejde referater, notater og beslutningsoplæg til direktion
 • At udarbejde dagsmappe med mødemateriale til Movias administrerende direktør samt koordinering og booking af møder for Movias direktion

Opgaverne er mangeartede og de præcise opgaver i din stilling vil blive vurderet ud fra dine erfaringer og kompetencer. Når du starter hos os, får du et målrettet introprogram og vi løfter dig gerne uddannelsesmæssigt, hvis der er noget som kan forbedre din opgaveløsning.

 

 

Dine tre vigtigste kompetencer

 1. Du har indsigt og forståelse for arbejdsgange og beslutningsprocesser i politisk drevne organisationer
 2. Du er kommunikativ stærk, både skriftlig og mundtligt
 3. Du er struktureret, effektiv og analytisk

 

Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse, og evt. erhvervserfaring fra privat eller offentlig virksomhed. Indsigt i politisk drevne organisationer vil være en fordel.

 

Vi forventer, at du:

 • Trives med kombinationen af administrative og akademiske opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for opgaveløsningen
 • Har styr på detaljen og har en struktureret og systematisk tilgang
 • Har opdaterede digitale kompetencer og kan hjælpe til i facilitering af møder, og mestrer Office 365 herunder PowerPoint, Word og Excel
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt og har nemt ved at skabe relationer
 • Kommunikerer sikkert på skrift og i tale
 • Er serviceminded og indforstået med, at det er en del af opgaveporteføljen at varetage administrative og praktiske opgaver

 

Vi tilbyder en spændende hverdag

Du bliver en del af Movias direktionssekretariat. Direktionssekretariatet består af 10 medarbejdere, som har ansvar for betjeningen af Movias direktion og bestyrelse, strategi- og forretningsplan, public affairs, samfundsansvar, jura og strategisk indkøb. Du referer til sekretariatschefen.

 

Vi har en uformel omgangstone med høj faglighed, højt til loftet og kort til topledelsen. Du arbejder på tværs af hele virksomheden og får mange kolleger med vidt forskellige baggrunde.

 

Fælles for os alle er, at vi samarbejder om at udvikle den kollektive trafik og brænder for at gøre den endnu bedre. Som arbejdsplads fokuserer vi på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling og karrieløft. Vi tror på frihed til at tilrettelægge sine arbejdsopgaver, så der er sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv.

 

Fakta om jobbet

Stillingen er med tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Trafikselskabet Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. august 2022.  

 

Ansættelsessamtalerne vil blive gennemført løbende, så send endelig din ansøgning.

 

Om Movia

Movia er et fælleskommunalt selskab, som er ejet af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland.

Movia transporterer årligt over 200 millioner passagerer på vores knap 450 buslinjer, ni lokalbanestrækninger, tre havnebuslinjer, fem Flextrafikordninger og i vores plustur-ordning.

Vi er cirka 450 medarbejdere i Movia, og det er en af vores fornemmeste opgaver at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det er nemlig vores medarbejdere, der gør den store forskel for manges hverdag nu og her – i fremtiden.

 

Læs mere på moviatrafik.dk

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 8. august 2022