Chefkonsulent med interesse for udbud og kontraktudvikling

Chefkonsulent med interesse for udbud og kontraktudvikling

 

Vil du være det udbudsretlige omdrejningspunkt for udbud, kontraktstyring og udvikling af kontraktgrundlaget for Movias Flextrafik og Kommunebusser? Og vil du medvirke til at løse en særdeles vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre attraktiv og stadig mere miljørigtig lokaltogstrafik? Så læs endelig med her!

Danmarks største mobilitetsselskab søger en skarp og udviklingsorienteret chefkonsulent, som kan udvikle Movias Flexudbud på et strategisk niveau og højne kvaliteten af Movias Flexkontrakter og styringen af disse.

Om stillingen

Movia oplever en stor udvikling på Flexområdet – blandt andet i vores leverandørmarked og i den grønne omstilling med nye teknologiske løsninger. Vi arbejder for tiden med implementering af dynamiske indkøb, implementering af et centralt, nyt IT-system og ikke mindst en grøn omstilling af den samlede Flextrafik. Desuden har vi et løbende fokus på løn- og arbejdsvilkår. Movia ønsker kontinuerligt at udvikle Movias indkøbsstrategi for Flexudbuddene og optimere Flexkontrakterne, samt at sætte øget fokus på sammenhængen til styring af kontrakterne og den daglige dialog med vores leverandører.

Kommunebus er et relativt nyt produkt, hvor kontraktgrundlag og processer fortsat er under udvikling i en dialog med de berørte kommuner.

Du vil få ansvaret for, på et overordnet niveau, at udvikle Movias Flex- og Kommunebus- udbud, rådgive vores udbudskonsulenter, så udbuddene udarbejdes og gennemføres inden for udbudsrettens rammer, optimere Movias Flexkontrakter, så de tager højde for kompleksiteten i leverandørmarkedet og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, samt være med til at håndtere tvister, der måtte opstå med leverandørerne.

På lokaltogsområdet kommer du til at bidrage til fornyelsen af Movias nuværende forhandlede trafikkontrakt med Lokaltog. Du vil desuden skulle støtte såvel kontrakthåndteringsprocessen, som den løbende håndtering af juridiske sager på jernbaneområdet.

Du får en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du i samarbejde med flere erfarne medarbejdere i teamet, trafikale specialister og udbudsjurister får stor mulighed for at præge, hvordan Movia skal tilrettelægge og gennemføre vores trafikkøb, samt håndtere de kontraktuelle problemstillinger, herunder tvister, der opstår i forholdet til leverandørerne. Det er derfor vigtigt, at du er klar til at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du motiveres af at kunne kombinere opgaver i hele spændet fra strategisk udvikling, gennemførelse af udbud til daglig drift og kontrakthåndtering.

 

De vigtigste kompetencer for stillingen:

 

  • Du er uddannet cand.merc.jur. eller cand.jur.  
  • Du har erfaring med udarbejdelse af kontrakter og håndtering af kontraktuelle problemstillinger og tvister.
  • Du har et forretningsmæssigt og strategisk blik på kontrakter og tilrettelæggelse af udbudsprocesser, herunder udarbejdelse af udbudsstrategier og har styr på udbudsreglerne.
  • Du kan tage styringen og kan i tæt samarbejde med mange forskellige fagligheder levere løsninger i høj kvalitet på komplekse kontraktmæssige udfordringer.

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til regulering af jernbanesektoren. Dette kendskab kan også etableres efterfølgende via oplæring.

 

Dit arbejde i Movias område ”Kontrakter”

Som en offentlig organisation med politisk ledelse og en stor, udliciteret drift, møder vi en bred vifte af såvel forretningsmæssige som kontraktlige udfordringer. Du vil derfor komme til at arbejde i et område med mange interne og eksterne kontaktflader og et stort ledelsesmæssigt og eksternt fokus på vores opgaveløsning.

 

I Kontrakter kommer du til at arbejde sammen med 14 engagerede kolleger bredt fordelt i forhold til såvel alder som faglighed. Vi arbejder teambaseret, hvor du kommer til at indgå i teamet for flex- rute- og kommunebus, der i alt består af fire medarbejdere. Vi har et godt kollegialt fællesskab og har løbende interne arrangementer af både faglig og social karakter.

 

Vi arbejder i et åbent kontormiljø tæt på Valby og Ny Ellebjerg station og lægger vægt på en god work/life balance med gode mulighed for hjemmearbejde. Vi prioriterer løbende kompetenceudvikling.

 

Fakta om jobbet hos Movia

 

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

 

Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontraktchef Jeppe Gaard på telefon 36 13 16 78 / mail: JEG@moviatrafik.dk.  

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 7. august 2022.

 

Vi forventer at holde samtaler i uge 32 og 33.

 

 

 

Om Movia

Movia transporterer årligt over 200 millioner passagerer på vores knap 450 buslinjer, ni lokalbanestrækninger, fem forskellige Flextrafikordninger og i vores plustur-ordning. Det gør os til Danmarks største mobilitetsselskab.

 

Vi er cirka 450 medarbejdere i Movia, og det er en af vores fornemmeste opgaver at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det er nemlig vores medarbejdere, der gør den store forskel for manges hverdag nu og her – i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 7. august 2022