Udbudskonsulent til Danmarks største mobilitetsselskab

Udbudskonsulent til Danmarks største mobilitetsselskab

 

Vil du være med til at drive tværfaglige udbud hos en stor offentlig ordregiver? Og vil du medvirke til at løse en særdeles vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre en attraktiv og stadig mere miljørigtig kollektiv transport?

Movia søger skarp og udviklingsorienteret udbudskonsulent, som kan forankre udbudsprocesser i et sikkert mandat og efterfølgende drive dem sikkert i samarbejde med stærke udbuds- og trafik faglige kolleger. Vores nye udbudskonsulent skal desuden bidrage til at udvikle og styre vores kontrakter på udvalgte områder, der udfordres af nye buskoncepter, nye IT-systemer, mere fleksible indkøbsformer og grøn omstilling af Movias behovsstyrede kørselsordninger.

Om stillingen

Grøn omstilling og nye teknologier er på agendaen i Movia. Udvikling af nye klimavenlige transportløsninger betyder en udvikling af kontraktporteføljen med nye forretningsmodeller, løbende behov for tilpasninger i dialog med vores leverandører og et løbende behov for at udvikle vores udbud.

Du vil få ansvaret for udbud og styring af Movias kontrakter på det særlige Kommunebus-område, der omfatter en fleksibel mobilitetsløsning, hvor Movia sørger for udbud, kontrakt og afregning m.v., mens tilrettelæggelse af kørslen gennemføres af den enkelte kommune. Løsningen er relativt ny, og det er derfor en vigtig opgave at videreudvikle kontraktgrundlaget på baggrund af erfaringerne fra driften af de første kontrakter.

Du vil desuden få ansvaret for udbud og styring af Movias kontrakter på FlexRute, der er et specialiseret mobilitetstilbud til udvalgte brugere af skole, daghjem og beskyttede værksteder. Her forestår der et arbejde med at implementere en grøn omstilling af Movias Flextrafik.

Du får en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du sammen med et erfarent team arbejder sammen med en bred vifte af fagligheder i form af bl.a. private vognmænd, trafikale specialister i Flextrafik, kommunerådgivere og udbudsjurister. Det er derfor vigtigt, at du er klar til at påtage dig en udadvendt position i virksomheden, og at du motiveres af at sikre tæt dialog og fremdrift i udbudsprojekter i samarbejde med kolleger med en bred vifte af fagligheder.

 

De vigtigste kompetencer for stillingen:

 

  • Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau som f.eks. cand.scient.pol., cand.merc.jur. eller cand.polit., eller har på anden måde opnået tilsvarende erfaring og færdigheder.
  • Du kan projektlede, gennemføre og indgå i alle dele af udbud- og kontraktstyring med en bred faglig og udbudsretslig forståelse af processen.
  • Du reagerer proaktivt på driftsmæssige, juridiske eller politiske udfordringer og har i den forbindelse også blik for detaljen.
  • Du kan kommunikere professionelt og troværdigt i skrift og tale.

Den ideelle ansøger vil desuden have erfaring indenfor udbud og kontraktstyring. Stillingen vil også være relevant for nyuddannede med den rette baggrund.

 

Dit arbejde i Movias område ”Kontrakter”

 

I Kontrakter kommer du til at arbejde sammen med 14 engagerede kolleger bredt fordelt i forhold til såvel alder som faglighed. Vi arbejder teambaseret, hvor du kommer til at indgå i teamet for Flextrafik, Lokaltog og Kommunebus, der i øvrigt består af fire medarbejdere, der arbejder med udbud, kontraktindgåelse og kontraktstyring for de tre typer kollektiv transport. Vi har et godt kollegialt fællesskab og har løbende interne arrangementer af både faglig og social karakter.

 

Vi arbejder i et åbent kontormiljø tæt på Valby og Ny Ellebjerg station og lægger vægt på en god work/life balance med gode muligheder for hjemmearbejde. Vi prioriterer løbende kompetenceudvikling.

 

Fakta om jobbet som udbudskonsulent hos Movia

 

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.

 

Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontraktchef Jeppe Gaard på telefon 36 13 16 78 / mail: JEG@moviatrafik.dk eller udbudskonsulent Søren Brøgger Kock på telefon 36 13 16 92 / mail: SBK@moviatrafik.dk.

 

Ansøgningsfrist søndag den 7. august 2022.

 

Samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33.

 

 

 

Om Movia

Movia transporterer årligt over 200 millioner passagerer på vores knap 450 buslinjer, ni lokalbanestrækninger, fem forskellige flextrafikordninger og i vores plustur-ordning. Det gør os til Danmarks største mobilitetsselskab.

 

Vi er cirka 450 medarbejdere i Movia, og det er en af vores fornemmeste opgaver at tiltrække de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det er nemlig vores medarbejdere, der gør den store forskel for manges hverdag nu og her – i fremtiden.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 7. august 2022