Danmarks største trafikselskab søger HR-konsulent

Vil du være med til at præge udviklingen i Danmarks største trafikselskab og ønsker du at få ud-viklet dine kompetencer bredt indenfor HR-området? Vi søger en dygtig kollega, der har lyst til at arbejde med mange forskellige HR-opgaver i spændingsfeltet mellem udvikling og administration med opgaver fx inden for rekruttering, udvikling af HR-systemer og administration.

En bred rolle

Som HR-konsulent vil du indgå i et team på 7 personer, der både varetager selvstændige opgaver og arbejder sammen i teams. HR enheden er ansvarlig for alle organisationens HR opgaver, her-under bl.a. rekruttering, løn- og personaleadministration samt organisations- og ledelsesudvikling.

Den brede vifte af HR-opgaver vil også afspejle sig i dit job som HR-konsulent. Du vil komme til at arbejde selvstændigt med mange opgaver bl.a. opdatering og videreudvikling af nøgletal og systemer på HR-området samt rekruttering. Derudover vil du komme til at arbejde med en bred portefølje af andre HR-opgaver både selvstændigt og sammen med kollegaer. Det kunne være udviklingsopgaver som tilrettelæggelse af en personalekonference eller udformning af en ny rekrutteringspolitik, men det vil også være personaleadministration, hvor lysten til at lære og begå sig i de offentlige overenskomster og aftaler vil være nødvendigt. Nogle arbejdsopgaver vil være faste og tilbagevendende og du vil være ansvarlig. Andre opgaver vil lægge op til din indflydelse og evne til at reflektere og tænke i nye baner.

Kendetegnet for den måde vi arbejder på i HR, er vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, men faglig sparring er højt prioriteret, og der er er rigtig gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Fremstilling af HR-data mhp ledelsesinformation
  • Rekruttering, fra udformning af stillingsopslag, til deltagelse i samtaler og udformning af ansættelseskontrakt etc.
  • Ajourføre HR-systemer og udvikling af HR-værktøjer og HR-arbejdsprocesser
  • Personaleadministration
  • Udvikle og redigere HR-information på Movias intranet og vores hjemmeside moviatra-fik.dk  
  • Udarbejdelse af diverse koncepter og beslutningsoplæg til ledelsen, herunder fx udvikling af personalepolitikker, Personalekonference, Koncept for medarbejderudviklingssamtaler etc.

Vi forestiller os, at du:  

  • At du er nyuddannet inden for en relevant akademisk uddannelse eller har et par års erfa-ring og stor lyst til at arbejde med en bred vifte af HR-opgaver
  • Har flair for tal og erfaring med at analysere og omsætte data
  • Har erfaring med eller lyst til at arbejde med rekruttering, hvor du gør brug af dine gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.

Det er vigtigt, at du er selvstændig, struktureret og altid følger opgaverne til dørs. Som medarbej-der i HR-afdelingen kan arbejdstempoet til tider være hektisk, så det er vigtigt, at du kan bevare overblikket og det gode humør. Samarbejde og kommunikation på alle niveauer er en selvfølge for dig, ligesom opbygning af tillidsskabende relationer til ledere og medarbejdere ligger naturligt for dig.

Trafikselskabet Movia som arbejdsplads

Som Danmarks største trafikselskab arbejder Movia for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport. Movia er en spændende arbejds-plads med knap 330 medarbejdere. Vi hylder høj faglighed, innovative og fremtidssikre løsninger, og et kollegialt fællesskab på tværs af fagligheder, områder og centre. Vi har en uformel om-gangstone og samarbejder på tværs af organisationen om at udvikle og forbedre den kollektive trafik til gavn for kommunerne, regionerne og borgerne.

Vi lægger vægt på vores medarbejderes trivsel og tilbyder gode kantineforhold, frugtordning, træningsrum samt praktisk beliggenhed som nabo til Valby St. Vi arbejder systematisk med kom-petenceudvikling i hele organisationen og har flextid, hvilket gør det muligt at få arbejdsliv og fa-milieliv til at hænge godt sammen. I Movia vil vi gerne sikre en sund arbejdsplads nu og i fremti-den, hvorfor vi er en røgfri arbejdsplads.

Frem til ca. 1. juni 2018 gennemrenoverer vi vores lokaler i Valby. Derfor bor vi i denne periode midlertidigt i lokaler på Høje Tåstrup Boulevard 19, 2630 Høje Tåstrup. Herefter flytter vi tilbage til helt nye lokaler på Toftegårds Plads i Valby.

Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. april 2018 eller tidligere.

Ansøgning:

Ansøgningsfrist søndag d. 28. januar 2018.

Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte HR-chef i Trafikselskabet Movia, Thomas Damgaard på 40 97 44 06.

Søg stillingen via linket nedenfor

 

 

 

Ansøgningsfrist: 28. januar 2018