Rådgiver til den kollektive trafik

Den kollektive transport er under store forandringer. I hovedstadsområdet åbner Cityringen og Letbanen i 2019/2023, og på resten af Sjælland stiller den demografiske udvikling nye krav til transportløsninger i og uden for Movia.

 

Vil du spille en central rolle som rådgiver i tilrettelæggelsen af fremtidens kollektive transportløsninger for kommunerne i Østdanmark? Brænder du for at sikre maksimal samfundsmæssig gevinst af investeringerne i den kollektive transport? Og vil du være med til at synliggøre bussens betydning for mobilitet og vækst i samfundet, som et stadigt bedre produkt og mere miljøvenligt alternativ til bilen?

 

Rådgiver for Kommuner

Som rådgiver i Movia bistår du kommunerne med at sikre, at den kollektive transport bliver en attraktiv del af den samlede service, kommunerne kan levere til sine borgere. Du er kommunens foretrukne sparringspartner på trafikområdet og har ansvaret for rådgivning og planlægning af de kommunalt finansierede buslinjer og sikring af samspillet med den øvrige kollektive trafikbetjening.

 

Gennem solid faglig bistand og god forståelse og respekt for de politiske processer bidrager du til at sikre, at der bliver stadigt bedre sammenhæng mellem kommunernes krav til serviceniveau og egenfinansiering og passagerernes samlede transportbehov.

 

Du identificerer i tæt samarbejde med kommunerne deres kollektive transportbehov og formår at formidle dette videre internt i Movia, så kommunerne oplever at få den service og de transportydelser, som de har efterspurgt.

 

Du navigerer sikkert gennem kommunernes politiske virke og rådgiver professionelt om sammen-hængende trafikale løsninger – både når det gælder tilpasning af busnettet til nye baner, omlægning af den samlede bustrafik i en kommune, og langsigtede projekter med en vision for en kom-munes samlede trafik.

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være, at:

 • Rådgive kommuner om sammenhængende trafikale løsninger på tværs af transportformer.
 • Planlægge og udvikle det samlede trafiktilbud i samarbejde med kommuner og regioner.
 • Vurdere kundekonsekvenser og økonomi ved konkrete ændringer af bustrafikken.
 • Have tæt samarbejde med stor mødeaktivitet i forhold til region, kommuner, operatører og Movias øvrige områder.
 • Arbejde med mobility management.

 

Vi forestiller os, at du:

 • Er uddannet ingeniør eller har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi eller samfundsvidenskab.
 • Har erfaring med rådgivning og projektarbejde.
 • Har politisk tæft og kendskab til de interne processer i kommuner og regioner.
 • Ser muligheder og motiveres af at finde nye trafikale løsninger i en omskiftelig sektor.
 • Kan fremstille komplekse problemstillinger forståeligt både skriftligt og mundtligt.
 • Har gode forhandlings- og samarbejdsevner og er god til opbygge og vedligeholde relati-oner.
 • Har et stærkt personligt engagement og evner at nå resultater – både alene og sammen med andre.

 

Vi tilbyder

Du bliver en del af Movias Rådgivning i Movias Trafik- og Plancenter. Området bestående af i alt 13 rådgivere og projektmedarbejdere. Området har ansvaret for rådgivning af kommuner og regio-ner om trafikplanlægning med afsæt i busbetjeningen. Du bliver en del af et engageret fagligt fællesskab, får stor frihed i den daglige opgaveløsning, og et stærkt netværk af engagerede kol-leger i Movia at sparre med.

 

Movia er en spændende arbejdsplads med knap 330 medarbejdere. Vi hylder høj faglighed, innovative og fremtidssikre løsninger, og et kollegialt fællesskab på tværs af fagligheder, områder og centre. Vi har en uformel omgangstone og samarbejder på tværs af organisationen om at udvikle og forbedre den kollektive trafik til gavn for kommunerne, regionerne og borgerne.

 

Vi lægger vægt på vores medarbejderes trivsel og tilbyder gode kantineforhold, frugtordning, træningsrum, massageordning samt praktisk beliggenhed som nabo til Valby St. Vi arbejder systematisk med kompetenceudvikling i hele organisationen og har flextid, hvilket gør det muligt at få arbejdsliv og familieliv til at hænge godt sammen. I Movia vil vi gerne sikre en sund arbejds-plads nu og i fremtiden, hvorfor vi er en røgfri arbejdsplads.

 

Trafikselskabet Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

 

Stillingerne er på fuld tid med tiltrædelse den 1. oktober 2017.

 

Ansøgningsfrist:

Onsdag den 16. august 2017.

 

Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført den 23. august (1. samtaler) og 28. august (2 samtaler) 2017.

 

Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt: Områdechef Torsten Rasmussen på tlf. 4068 3302 fra den 19. juli 2017.

 

Ansøgning:

Ønsker du at søge stillingen, så send din ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer via linket nederst på siden.

 

Ansøgningsfrist: 16. august 2017