Konsulent til forretningsområdet Flextrafik

Vil du være med til at sikre et mobilitetstilbud til alle, uafhængigt af om de bor i byen eller i tyndtbefolkede områder? Vil du være med til at rådgive om Flextrafik-løsninger for kommuner og regioner? I så fald kan du være den profil vi søger.

 

Flextrafik varetager med fem kørselsordninger den kollektive transportopgave, som ikke kan varetages med tog, lokalbaner eller busser, eksempelvis handicapkørsel, patientkørsel og Flextur. Flextrafik er, med 3,6 mio. passagerer i 2018, i vækst og vi er aktuelt 50 ansatte, der arbejder med driften og udviklingen af forretningsområdet.

 

Som konsulent bliver du en del af flextrafiks administration, hvor du sammen med otte kolleger og en områdechef skal beskæftige dig med de generelle rammer for hele Flextrafik-kørslen, tværgående analyser af de kommunale kørsler, nøgletal for produktionen, støtte for kommunale beslutninger på Flextrafik-området og administration af Movias handicapkørselsordning. Vi har løbende ansvaret for projekter i Flextrafik og deltager i projekter på tværs af Movias organisation. Vi samarbejder ligeledes med de andre trafikselskaber i Danmark i regi af Flexdanmark. En af opgaverne kan være at rådgive en kommune om hvordan der kan sikres mobilitet for borgere i tyndtbefolkede områder, hvor Flextur, plustur eller borgerdrevne mobilitetsforsøg alle kan være en del af løsningen.
Læs mere om Flextrafik på https://www.moviatrafik.dk/flexkunde

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være, at:

  • Yde rådgivning af kommuner og regioner om mobilitetsløsninger og de forskellige Flextrafik-ordninger
  • Udarbejde analyser og rapporter om brugen af Flextrafik på baggrund af data fra vores IT-systemer
  • Bidrage med dataudtræk og analyser, der kan understøtte driften af Flextrafik
  • Vedligeholde samarbejdsaftaler med kommuner og regioner, og bidrage til hvordan samarbejdet kan udvikles fremadrettet

 

Din profil

  • Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau
  • Du er analytisk stærk og har god talforståelse
  • Du har politisk tæft og kendskab til kommuner og regioner.
  • Du kan fremstille komplekse problemstillinger forståeligt både skriftligt og mundtligt
  • Du har et stærkt personligt engagement og evner at nå resultater – både alene og sammen med andre
  • Du må gerne have erfaring fra ansættelse i en kommune eller region

 

Vi tilbyder

Du bliver en del af en spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone med knap 350 fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige baggrunde. Fælles for alle er, at vi samarbejder med det fælles mål at udvikle og forbedre den kollektive transport.

 

Vi bor i nye, moderne lokaler med praktisk beliggenhed som nabo til Valby St. Som arbejdsplads fokuserer vi på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling og karriereløft.
Vi har en uformel omgangstone og tror på frihed til at tilrettelægge sine arbejdsopgaver, så der er sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv. Vi er en røgfri arbejdsplads, fordi vi satser på et sundt arbejdsliv – nu og i fremtiden.

Trafikselskabet Movia tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2019.


Ansøgningsfrist

Fredag den 3. maj 2019.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 20 og 21.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Flextrafikchef Jens Peter Langberg på tlf. 22 24 29 07 eller jpl@moviatrafik.dk.

 

Søg stillingen via nedenstående link.

 

 

Ansøgningsfrist: 3. maj 2019